تاریخ بی‌خدایی


تاریخ بی‌خدایی


با وجود اینکه واژه بی‌خدایی (به انگلیسی: atheism) در قرن شانزدهم بر اساس واژه یونانی باستان ἄθεος به معنی بی‌خدا ساخته شد،[۱] و با وجود اینکه پذیرش بی‌خدایی مثبت در دنیای مدرن تا قبل از قرن هجدهم سابقه نداشت، ایده‌های بی‌خدایانه در طول تاریخ سابقه کهن داشته‌اند.

تفکر فلسفی بی‌خدایی، از قرن پنج یا شش پیش از میلاد مسیح در اروپا و آسیا پدیدار شد. به گفته ویل دورانت برخی قبایل پیگمی در آفریقا هیچ آداب و رسوم مذهبی یا خدایگان و باور به ارواح نداشته‌اند، و به نظر مسافرانی که شاهد بوده‌اند فاقد هر گونه باور خرافی بوده‌اند. برخی وداه‌های سیلون هم فقط احتمال وجود خدایان را پذیرفته بودند، و هیچ گونه دعا یا قربانی نداشته‌اند.[۲] با این حال بی‌خدایی به شکل مدرن تا اواخر دوران روشنگری اروپایی پدیدار نشده بود.[۳]

227517_183049085080772_163322387053442_486008_1730868_n

http://bikhoda.persianblog.com

bikhodae.blogspot.com

http://bidin2016.blogspot.co.uk