بچه ها خبر بد 


متاسفم هم برای خودم و هم برای دوستان ولی دوستان به نظر بنده هدف ترسوندن مردم و  وگرنه این همه ادم اونجا بودن چطور نتوستن

جلوشون رو بگیرن یا دیده نشدن

%db%b1%db%b4-%d9%87%e2%80%8d-%d8%b4-1