نشست اعتراضی به حکم نرگس محمدی


Screen Shot 2016-11-08 at 19.59.20.png

گروهی از فعالان سیاسی و مدنی به همراه جمعی از فعالان حقوق زنان در نشستی به حکم ناعادلانه نرگس محمدی اعتراض کردند. نرگس محمدی بیش از یک سال است که در زندان اوین، در بند زنان و در شرایط بسیار نامساعد جسمی به سر می‌برد. او به تازگی از طرف دادگاه تجدید نظر به ۱۶ سال حبس محکوم شده که منجر به اعتراض او و جمعی از فعالان حقوق زنان شد. این نشست اعتراضی با حضور افرادی مانند دکتر محمود بهزادی وکیل خانم نرگس محمدی، مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، بهاره هدایت، همبندی سابق نرگس محمدی و تعدادی از اعضای کانون شهروندی زنان برگزار شد.