آیا اسلام برای ایران علم آورد؟


حتماً تابحال اینرو از زبان مسلمانان و اسلامگرایان شنیده اید که میگویند اسلام برای ایران علم آورد و اگر اسلام نبود ما همین چهارتا شاعر و فیلسوف را هم نمیداشتیم به عبارت دیگر با زبان بی زبانی میگویند درست است که اکنون ما از عقب مانه ترین و وحشی ترین ملتهای دنیا هستیم، ولی خوب اعراب بادیه نشین از بیابانهای عربستان برای ما علم و دانش آوردند و این تنها شمشیر نبود که بر فرق اجدادمان کوبیدند و زنانشان را به بردگی کشاندند بلکه این بیابانیان برای ما گرایش به ریاضیات و جبر و هندسه و فیزیک و شیمی آوردند! و به ما مردمان بدوی آموختند که چگونه کار علمی کنیم و فیلسوف شویم!

بطور پراکنده تابحال پاسخهای زیادی به این ادعا داده شده ولی من و بهروز شیرازی مدتی روی یک نوشتار مشترک کار کردیم و نتیجه آن به نظر من یکی از بهترین نوشتارهاییست که تابحال در این مورد نوشته شده است.

این نوشتار بیش از 50 برگ کامل را در بر میگیرد به همین دلیل بیشتر شبیه یک کتابچه است تا یک مقاله، شاید ایام نوروز فرصت خوبی باشد برای مطالعه این نوشتار (پیک شادی برای بزرگسالان).

این نوشتار حاوی اطلاعات تاریخی بسیار ارزشمند و جالب است که دید هر کسی را نسبت به موضوع مهم یاد شده وسعت میبخشد، خلاصه ایست از سرگذشت عبرت آموز ده ها انسان ارزشمند،