شاهکاری دیگر از حکومت اسلامی


30025-765x510

چگونه در یک کشوری با حکومت اسلامی , کودکان برای تحصیل علم به مکانی که البته چندان شباهتی به مکان تحصیل علم هم ندارد رفته  ولی  بجای کسب علم و دانش خشونت را یاد میگیرد ایا میخواهید به دنیا ثابت کنید که اسلام دین خشونت است ؟ و اینکه بدنبال آن پس از افشای رفتار غیر انسانی وقیهانه خود ,کودکان و والدین آنها را تهدید میکنیدکه اعمال شرمگینتان را بیان نکنند که اینهم درس بعدیتان با عنوان خفقان و استبداد است که آموزش میدهید . مگر شما امضا کنندگان اعلامییه جهانی حقوق بشر ونیستید ,مگر نباید به قانون اساسی کشور که خودتان آن را نوشته اید پایبند باشید پس با چه نیتی بطور آشکارا قوانین را زیر پا میگذارید .برای شرمنده کردن شما توجه تان را به مفاد قانونی که در قانون اساسی کشور آمده جلب میکنم تا شاید خجالت بکشید.

طبق اصل 30قانون اساسی : دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

مقالات، حقوق بشر