محمد جواد اکبرین در صفحه شخصی اش نوشت:


سعید مرتضوی براى زیارت اربعین به کربلا رفت اما علی شریعتی به بهداریِ زندان اوین منتقل شد؛

اوّلی متهم است به «قتل زهرا کاظمی خبرنگار، شکنجه‌ی جوانان معترض به انتخابات هشتادوهشت در کهریزک و فساد میلیاردی در تأمین اجتماعی».

دومی اما به علت شرکت در «تجمع اعتراض به اسیدپاشی مقابل مجلس» متهم شده به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و پنج سال حبس گرفته و چون صدای اعتراضش به این حکم ظالمانه به جایی نرسیده دست به اعتصاب غذای خشک زده و منتقل شده به بهداری زندان؛ همسرش خانم “مطهره پارسی” می‌گوید دفتر دادیار ناظر بر زندان حتی حاضر به پذیرش آنها هم نشده…

البته مملکتى که اسیدپاشانش ناگهان محو شوند و خزندگان بر دیوار سفارتش تشویقی بگیرند و براى جوان معترضش به اسیدپاشی پنج سال حبس ببُرند چرا نورچشمی‌های انقلابی‌اش نروند عتبات عالیات؟ زیارت قبول حاج سعید.