آیا بجز شیعیان باقی حرامزاده اند؟


١- الف/ پیامبر خدا به امام على فرمود: اى على, هر که مرا و تورا و امامان از نسل تو را دوست بدارد، باید خدا را بر حلال‌زادگى خود، ستایش گوید؛ زیرا ما را دوست نمی‌دارد، مگر حلال‌زاده و ما را دشمن نمی‌دارد، مگر حرام‌زاده.(۱)
١- ب/ پیامبر خدا درباره امام على فرمود: اى مردم, فرزندان خود را با [محکِ] محبّت على بیازمایید؛ زیرا على هرگز به گم‌راهى فرا نمی‌خوانَد و از راه راست، دور نمی‌شود. پس، هر یک از فرزندان شما على را دوست داشت، از شماست و هر کدام او را دشمن داشت، از شما نیست(حرام زاده است).(۲)
١- ج/ امام على به نقل از پیامبر فرمود: اى ابوذر, هر که ما اهل بیت را دوست بدارد، باید خدا را بر نخستین نعمت، ستایش گوید. ابو ذر پرسید: اى پیامبر خدا, نخستین نعمت کدام است؟ فرمود: حلال‌زادگى. ما را دوست نمی‌دارد، مگر کسى که حلال‌زاده باشد.(۳)
۲-الف/ ابو حمزه مىگويد: به امام باقر عرض كردم: برخى از هم كيشان ما به دگرانديشان دروغ مى بندند و آنها را به حرامزادگى نسبت مى دهند . امام باقر فرمود: سخن نگفتن در باره آنان نيكوتر است، و سپس فرمود: اى ابا حمزه, به خدا سوگند, جز شيعيان ما، همه مردم زاده ی فحشايند.(۴)
۲- ب/ ام سلمه گفت: از رسول خداشنیدم که به على می‌فرمود: تنها سه گروه تو را دشمن دارند: ولد زنا، منافق و کسى که مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.(۵)
۲- ج/ ابوبکر گفت: رسول خدا در خیمه نشسته بود، علی و فاطمه و حسن و حسین نیز در خیمه بودند، فرمود: ای مسلمانان, هر کس با اهل خیمه دوست باشد من با او دوست هستم و هر کس با آنان دشمن باشد من با آنان دشمنم، آنان را دوست ندارد، مگر آن‌ که ولادتی پاک دارد و دشمن نیست با آنان مگر آن‌ که ولادتی ناپاک دارد.(۶)


۳- الف/ على فرمود: رسول خدا را در كوه صفا ديدم كه در برابرش شخصي كه به شكل و صورت فيل بود او را لعن مى كرد، گفتم: اى رسول خدا، اين مرد كيست ؟ فرمود : شيطان رانده شده گفتم: اى دشمن خدا، به خدا سوگند تو را مي‌كشم و امت را از شر تو خلاص مى‌كنم. گفت : به خدا سوگند كه پاداش من از تو اين نيست گفتم: اى دشمن خدا، پاداش تو از من چيست؟ گفت: به خدا سوگند كه هيچ كس تو را دشمن نمى‌دارد؛ مگر آن كه من با پدرش در رحم مادرش شركت جسته‌ام.(۷)
۳- ب/ عباس بن عبد المطلب مي گويد: خدمت رسول خدا بودم، علي از راه رسيد، چهره رسول خدا با ديدن علي روشن و خوشحال نشان مي داد، گفتم: با ديدن ايننوجوان خوشحال شدي

2 نظر برای “آیا بجز شیعیان باقی حرامزاده اند؟

  1. زرت و پرت نکن احمق بیسواد جز لوده گری و حرف مفت هیچی حالیت نیست

    لایک

  2. اره خدا هم حرام زاده است

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.