ضربت خوردن امام علی


Screen Shot 2018-06-04 at 14.27.59.png

اين داستان را بطور جدى و واقعى در كتاب منتهى الآمال نوشته شده  است و در سريال امام على ساخته حكومت ايران نيز اين نكات را ديده ايد.
روحانيون بر منابر فرياد ميزنند كه: امام على بعد از ضربه خوردن  فرياد زد ” فزت و رب الكعبه” يعنى به خداى كعبه رستگار شدم !!
عموم شیعیان معمولاً به همین قصه ها و افسانه هاى تخيلى بيشتر علاقه دارند و به تاریخ علاقه چندانی نشان نمی‌دهند. جدا از اينكه وقتى ضربه اى محكم آنهم ناگهانى بر سر كسى وارد شود اولين اتفاق سرگيجه و از دست دادن تعدال در شخص ميباشد و نه رسيدن به آرزو!
آیا شما هم مایلید مانند ما بدانید آن شخصی كه در حال سجده در مسجد ضربت خورد چگونه و در كجا ضربت خورد و پس از خودن ضربه به سرش چه چيزى را فرياد زد؟؟ پس اين نوشتار را تا آخر و با دقت دنبال بفرماييد.
ما سرى به كتب تاريخى اسلامى ميزنيم و اين واقعه را پى ميگيريم!
” يعقوبى از مورخين نامدار مسلمان  در كتابش كه تاريخ يعقوبى نام دارد در جلد دوم صفحه ١٣٨ مينويسد:
اما عبدالرحمن ابن ملجم بر در مسجد ايستاد و على در تاريكى صبحدم بيرون آمد پس مرغابيانى كه در خانه بودند در پى او رفتند و بر جامه اش اويختند، پس گفتند: “صوائح تتبعها نوائح “ يعنى: فرياد كنندگانى  كه نوحه گرانى در پى آنهاست”
و سر خود را از دريچه مسجد داخل كرد، ابن ملجم شمشيرى بر سرش نواخت، پس افتاد و فرياد زد بگيريدش.

Screen Shot 2018-06-04 at 14.28.12.png
ديديد كه اين مورخ بزرگ ميفرمايد: ضربه بر در مسجد نواخته شد و امام على فرياد زد بگيريدش
يكى ديگر از كتب تاريخى معتبر مسلمانان، كتاب تاريخ بلعمى است،تاريخ بلعمى در جلد چهارم و در صفحه ٦٧٤ خود آورده كه :
و چون على عليه السلام از در مزگت (مسجد) اندر آمد و ابن ملجم على را بيافت، شمشير بزد و شمشير بر پهلوى على اندر آمد و گروهى گفتند بر سرش نشست و او را به دو نيم كرد، و على بر مردم بانك بزد كه بگيريدش.
باز ديديد كه در اين جا ديگر مورخ بزرگ اسلام ميفرمايد: اولا بر در مسجد ضربه وارد شده و دوما على فرياد زد بگيريدش
حال به يكى از معتبرترين كتب تاريخ در مورد وقايع صدر اسلام يعنىكتاب تاريخ طبرى يا تبرى سرى بزنيم.
محمد بن جرير تبرى(اهل تبرستان) كه اعراب آنرا طبرى مينويسند در تاريخ معروف خود در جلد ششم صفحه ٢٦٨٣ شرح واقعه را چنين  مينويسد:

2 نظر برای “ضربت خوردن امام علی

  1. قادر قدرت پروردگار ، ببین از زمان مدرسه تا همین حالا چه چیزو شعرهایی تو گوش ملت بدبخت میکن

    لایک

  2. امام علی هم که جانوری بوده در نوعه خودش

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.