کتاب سوزی اعراب در سرزمینهای متصرفه


Screen Shot 2018-06-15 at 14.49.37.pngابن خلدون می نویسد :
راجع به سوزانیدن کتابخانه اسکندریه نوشته اند که یکروز یحیی نحوی به عمروعاص گفت اکنون که دیگر مصر و شهرهای آن در دستان پرقدرت شماست طبعا چیزهای است که به درد عرب می خورد و حق تملک آن از عرب است ولی اشیایی هم هست که مورد استفاده شما نیست اگر آن را به اهلش بازگردانید شایسته تر باشد.
عمروعاص پرسید مقصود تو چیست؟
یحیی گفت :
در خزائن سلطنتی کتب فلسفی و علمی هست که اکنون مخازن لاک و مهر شده و کسی دسترسی بدان ندارد خوب است اجازه داده شود که در اختیار علما گذارده شود
عمرو عاص پس از آنکه تاریخچه آن کتابخانه را از یحیی شنید گفت :
من حرفی ندارم ولی بدون اجازه خلیفه نیز دستوری در این باره نخواهم داد و طی نامه ای که به عمر نوشت از او در این خصوص استجازه کرد. فرمان عمر رسید به این جمله ختم می شد :
و اما الکتب اللتی…. بلافاصله دستور داد کلیه کتب را بین گرمابه داران شهر تقسیم کردند. برای مدت شش ماه کلیه گرمابه های اسکندریه به حرارت کتب کتابخانه گرم می شد.
ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نوشته است :
که قتیبه بن مسلم عامل حجاج در دفعه دوم که به خوارزم رفت همه دانشمندان و موبدان و دبیران که واقف بعلوم و ادبیات ساسانی بودند کشت و کتاب ها را سوزانید و با کشته شدن و اواره گردیدن آن ها این طبقه علوم و ادبیات و تاریخ نیز محو و نابود گردید. گفته می‌‌شود علوم عقلی، زمانی‌ که اسکندر داریوش سوم را کشت و کنترل امپراتوری هخامنشی را به دست گرفت، از ایرانیان به یونانیان رسید. در آن زمان او کتابها و علوم ایرانیان را نگه داشت. با اینحال زمانی که مسلمین ایران را فتح کردند و به تعداد غیر قابل توصیفی کتاب و جزوات علمی رسیدند؛ سعد بن ابی وقاص در نوشته‌ای از عمر بن خطاب درخواست کرد اجازه دهد تا این کتابها به عنوان غنیمت جنگی میان مسلمین تقسیم شود؛ در آن زمان عمر پاسخ داد: آنها را به آب بیانداز؛ اگر آنچه در آنها است رهنمودهای درستی است؛ خداوند برای ما رهنمودهای بهتری فرستاده و اگر نادرست است خداوند ما را از آنها نجات داده‌است. بنابر این مسلمانان کتابها را به آب یا آتش انداختند و دانش ایرانیان از میان رفت .

Screen Shot 2018-06-15 at 14.50.08.png

بر گرفته از کتاب تمدن ساسانی نوشته علی سامی

1 نظر برای “کتاب سوزی اعراب در سرزمینهای متصرفه

  1. سوزاندن کتاب تنها سوزاندن کتاب نبود. سوزاندن تمدن و علم و تاریخ و فلسفه و فرهنگ بود. سوزاندن همه چی بود.

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.