بشر يك جاندار مـتفكر


img_2753

بشر به عنوان يك جاندار مـتفكر حيات خود را با بيخدايى آغاز كرده است. اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درك او، وى را به سوى مفاهيم موهوم سوق داده است كه تا به امروز ذهن او را به خود مشغول كرده است جن و پرى، روح و نظاير آن از جمله اين مفاهيم هستند. با گذشت زمان و با پيشرفت فكرى و تجربه هاى علمى انسان، اين مفاهيم متحول شدند و به صورت خدايان نيك و بد،مذكر و مؤنث زمينى و آسمانى درآمدند و در نهايت در مفهوم خداى يگانه شكل گرفتند. با اين حال حس كنجكاوى بشر براى جستجوى حقيقت همچنان سرگردان مانده و سؤال اينست؛ آيا تك خدايى آخرين مرحله تحول فكرى بشر است؟ يا اينكه بايد از اين مرحله نيز گذشت؟ آيا بيخـدايـى، يعنى همان مرحله اى كه بشر انديشمند راه خود را از آنجا آغاز كرده است، مقصد نهايى است ؟!

آیات کشتن دگر اندیشان (کافران) در اسلام!


Screen Shot 2018-12-15 at 10.57.00.png
سوره توبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲
با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را (!).نمیپذیرند جنگ کنید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند
سوره توبه آیه ۱۲۳
(!).ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که الله با پرهیزکاران است

Screen Shot 2018-12-15 at 11.26.52.png
پرسش: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا یک باور دینی و خدای آن برای خود یک چنین حقی را قائل است؟
چرا یک باور دینی و خدای آن برای خشنودی خود نیاز به قتل و سربریدن دارد؟
چرا یک باور دینی و خدای آن تمامیت خواه، ضد اندیشه و باور سایر دگر اندیشان است؟
آیا هرگز به چنین پرسش هائی رسیده ای؟
آیا هرگز به چنین باور و خدائی شک کرده ای؟
آیا هرگز برای پیدا کردن پاسخ درست دست به تحقیق زده ای؟
آیا هرگز به این فکر و اندیشه افتاده ای که خرد و عقل بزرگترین راهنما و هدایت کنند انسان است و سوخت موتور محرکه خردگرائی شک کردن، پرسش و تحقیق نمودن در مورد هر کس و هر چیز است تا به پاسخ درست و منطق گونه دست یابی؟
اگر تا کنون چنین نکرده ای ! آیا هرگز از خود پرسیده ای چرا؟؟؟؟؟
الان برای توضیح خود میگویی مال زمان محمد است ولی آیا از این آیات امروزه استفاده نمی‌شود؟به مانند دگر آیه های مشابه ؟؟؟آیا سزای کسی که شک گرا و پرسش جو هست قتل است؟؟یا کسی که جور دیگری غیر از اسلام فکر کند؟؟ حال نه این باور دینی هر باوری دینی،اصلا کل ادیان که دستور قتل و کشتن را میدهد را نباید شک کرد؟؟امروزه در دنیای معاصر هم از از این گونه دستورات استفاده میشود از خواننده و نویسنده بگیر تا وبلاگ نویس و شاعر و کارگرومعترض وغیره….
#التماستفکر #ایستادهمردن #🤘🌵 #عقائد #باور#باوردینی #قرآن #محمد #دین #ادیان #اسلام#ادیانابراهیمی #ادیانسامی #قتل #کشتار #مردم #جامعه#ایران

هر یک روز در قرآن


Screen Shot 2018-12-15 at 10.53.00.png
.
سوره الحج
و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى كنند با آنكه هرگز خدا وعدهاش را خلاف نمى كند و در حقيقت يك روز [از قيامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى شمريد (۴۷)
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴۷﴾

سوره السجده
كار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمين اداره مى كند آنگاه [نتيجه و گزارش آن] در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما [آدميان] برمى شماريد هزار سال است به سوى او بالا مى رود (۵)
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾
سوره المعارج
فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مىروند (۴)
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾
،
خب دوستان
با توجه به این آیه‌ها هر یک روز نزد الله مصادف است با هزار سال ما یا پنجاه هزار سال؟ یا من اشتباه میکنم ؟🤨🤔