افتخارات مسلمانان


.
از افتخارات مسلمانان ، دایره لغات وسیع و جامع در مورد انواع دشمنان که باید کشته شوند!
ابتدا با برخی از این اسامی آشنا می شویم و در ادامه به احکام صادره قرآن در مورد آنها اشاره می کنیم:
1- کافر :
بی دین . بی کتاب . ناگرونده . ناگرویده یا دگر… اندیش !
2- کافر حربی :
– کافری ( دگر اندیش ) که از دولت اسلام فرمان نبرد. و حربی آن است که با او جنگ واجب است!
3- کافر ذمی :
– که مطیع اسلام بود و از او جزیه (نوعی باج ) گیرند !
4- کافر غیرکتابی :
– مشرک . بت پرست !
5- کافر فرنگ :
– مردم فرنگ که بدین اسلام نگرویده اند !
6- کافرکتابی :
– کافری( دگر اندیش ) است که امت پیغمبری باشد مثل یهود و نصاری و منکر دین اسلام باشد !
7- مشرک :
– کسی که شریک برای خدا قرار دهد و خدایان تصور کند ! ( فقط همین یعنی بگه خدا 2 تا است یا بیشتر !!! )


« بکشید کافران را که به دین الله روی نمی آورند تا فتنه وفساد از روی زمین برطرف شود…. » (قران .سوره بقره.آیه193)
« آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. » (قران .سوره بقره.آیه 191)
– طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی و احترام به عقاید دقت کنند !!
آیا هنوز هم …….

!!! )
« بکشید کافران را که به دین الله روی نمی آورند تا فتنه وفساد از روی زمین برطرف شود…. » (قران .سوره بقره.آیه193)
« آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. » (قران .سوره بقره.آیه 191)
– طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی و احترام به عقاید دقت کنند !!
آیا هنوز هم …….