بررسی یک آیه از قرآن


سوره ۶۸: القلم، آیه ۱۳ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍscreen shot 2019-01-13 at 15.09.18 برای کسی که زبان او عربی است و به دستور زبان و گرامر و برگردان واژه ها و شاید هم تاریخچه واژه ها آشناست، آیه روشن و واضح است، و تنها چیزی که نیاز دارد بداند تا آیه برایش بهتر دانسته شود «شان نزول» است نگاهی بیندازیم به برگردانهای پارسی این آیه فولادوند: گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است مکارم: علاوه بر اينها كينه توز و پرخور و خشن و بدنام است. خرمشاهی: درشتخوى، و بعد از اين همه، ناپاكزاد الهی قمشه ای: با این همه عیب، باز متکبر است و خشن با آنکه حرامزاده و بی‌اصل و نسب است. آیتی: خشن‌مردى، ناشناخته نسب بهرام پور: گذشته از آن درشت‌خوى، بى‌تبار و بدنام است خرمشاهی: علاوه بر اینها درشتخوی و سنگین دل، و انگشت نما به بدیها است. [[«عُتُلٍّ»: درشتخو. سنگین دل. سخت روی و زشتخوی (نگا: روح‌البیان). «زَنیِمٍ»: نشاندار به هرچه بدی و زشتی است. حرامزاده. البتّه کسی که مجمع بدیها و منبع زشتیها باشد، ناانسان و ناکس بشمار است، و از زمره انسانها محسوب نمی‌گردد.]] صادقی تهرانی: ترک‌کننده‌ی تمامی فضیلت‌ها و عمل‌کننده‌ی به همه‌ی رذیلت‌ها (و) پس از آن بی‌تبار است مجتبوی: [و] پس از اين همه، سختدل و درشت‌خو و بى‌تبار است معزی: بسیار بازدارنده از نیکی تجاوزکننده گنهکاری‌«12» درشتخوئی پس از آن بی‌تباری‌ چگونه می شود یک سخن روشن و مبین برای قوم و زبانی، اینهمه سردرگمی برای قوم و زبانی دیگر بیاورد؟ و با چه گستاخی و جسارتی مترجمین اندیشمند و محترم برای یک واژه، اینهمه برگردانهای گاه با هم متضاد و متناقض می آورند و می نویسند؟شوربختی در این است که هر کدام تفسیر و تعبیر خود را درست و بجا می دانند!از همه بدتر ناسزایی هست که مانندش در قرآن فراوان هست که برسی آن در این مبحث نیست؛

2 نظر برای “بررسی یک آیه از قرآن

  1. اگه تمام دانشمندان دنیا هم جمع بشوند نمیتونند حتی یه کلمه ایراد از قران کلام خدا پیدا کنند.اونوقت تو کثافت واسه خودت میخوای ایه مشکل دار پیدا کنی.زیاد غصه نخور چون به زودی عزراءیل میاد سراغت و میری تو قعر جهنم تا ابد از چرک و خون واژن زنهای جهنمی مینوشی

    لایک

  2. ممنونم از توجهتان دوست عزيز، اگر امكانش هست اون ايه هايي كه در قران در مورد نوشيدن چرك و خون زنهاي جهنمي كه مردان جهنمي بايد بنوشند را به من معرفي كنيد تا در اين زمينه نيز مطالبي به اشتراك بگذا يم، سپاس

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.