ازدواج با دختران در زير سن بلوغ در قرآن


يكي از مواردي كه در نظر هر انسان ازاد انديشي فساد اخلاقي محسوب ميشود ولي در اسلام جايز است و حكم الهي محسوب ميشود ازدواج با دختران در زير سن بلوغ است كه هم در قرآن و هم در سنت رسول و هم در احاديث به مجاز بودن ان اشاره شده است.
در ايه 4 سوره طلاق به صراحت در مورد نحوه طلاق دادن دختراني كه هنوز عادت ماهيانه ندارند صحبت شده است و در اين ايه امده است كه:


و آن زنان شما كه از خونديدن [ماهانه] نوميدند اگر شك داريد [كه خون مىبينند يا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] خون نديدهاند [نيز عدهشان سه ماه است] و زنان آبستن مدتشان اين استكه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد[خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد (۴)سوره طلاق
در مورد سنت رسول و ازدواج با عايشه در سن هفت سالگي هم منابع متعددي وجود دارد مانند:
منقول است از عایشه مادر مومنان:پیامبر اسلام وقتی با من ازدواج کرد که منشش یا هفت ساله بودم. وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند، ام رومان وقتی من در حال تاب بازی بودم پیش من آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعدمرا نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من ۹ساله بودم با من جماع کرد. او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم.سنن ابو داوود ۳۱٫۴۹۱۵ و ۳۱٫۴۹۱۶ , ۳۱٫۴۹۱۷بحار الانوار جلد 22 برگ 2


و در احاديث بسياري هم به نحوه همبستر شدن با دختران زير سن هفت سالگي اشاره شده است مانند:
امام علی(ع) می فرماید:کسی که با دختری ازدواج کند و پیش از نه سالگی، با او در آمیزد و به دختر آسیبی وارد آید شوهر ضامن است.وسائل الشیعه »، ج 21/85 من لایحضره الفقیه »، ج 3/431.
و مكمل تمام اينها در عصر حاضر:
كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد …
تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای