نسل بشر


آیا نسل بشر از آغاز حاصل ازدواج با محارم بوده است !؟

قرآن در سوره نساء، آیه ۱ پاسخ پرسش بالا را داده و از قرار معلوم پاسخ مثبت است!
نساء ۱: « ای مردم ، بترسید از پروردگار خود ، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن ، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند …»!!!
مفهوم و معنی آیه فوق این است که همسر آدم، «حوّا» از بدن آدم آفریده شده و فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج کرده اند و با ازدواج فرزندان آنها نیز با هم نسل بشر در روی زمین پراکنده شده است!
نتیجه گیری اینکه همه انسانها از جمله همه مسلمانان گرامی از آغاز مطابق کتاب مقدس خودشان ( قرآن ) حاصل ازدواج با محارم بوده و عملا زنازاده هستند!
آیا مسلمانان عزیز با توجه به همین آیه در قرآن قبول دارند که اجداد اولیه آنها زنازاده بودند و خود آنها نیز حاصل نهایی اینگونه ازدواج ها هستند!؟ البته که نه چون برای ماله کشیدن بر آیات قرآن علم تفسیر را علم کرده اند تا راه فراری برای خرافه پرستی هایشان داشته باشند!
امروزه ما میدانیم که چنین نیست و بر اساس یافته های دانش مدرن از جمله دانسته های علم زیست شناسی پی برده ایم که چنین چیزی درست نیست و هر آنچه در کتب ادیان ابراهیمی از جمله قرآن درباره چگونگی پیدایش موجودی بنام انسان آمده است افسانه است و پیدایش انسان بر روی زمین خلق الساعه بدستور هیچ خدای خیالی ساخته ذهن بشر نبوده بلکه حاصل میلیاردها و میلیونها سال تغییر و تحولات زیست محیطی در روی سطح کره زمین بوده و صورت گرفته است.
پیشرفت های شگرفی که در علم ژنتیک و شیوه کار بر روی یافته های فسیل ها صورت گرفته است نتایج خردگرایانه و عقلانی تری برای چگونگی پیدایش گونه های مختلف گیاهان و انواع موجودات را در اختیار ما قرار داده است.


حال اینجا دو پرسش مطرح میشود:
چرا سازندگان خدای واحد در ادیان ابراهیمی به نحوه پیدایش انسان بر روی زمین اشراف نداشته اند و چنین دروغی را در کتب دینی شان مطرح کرده اند؟
دلیل این پرسش را باید در خرافه پرستی،ناآگاهی های علمی سازندگان این ادیان در گذشته دانست و جستجو کرد.
اما چرا پیروان این ادیان در قرن حاضر با توجه به دست یابی بشر به دانش مدرن و یافته های علمی متعدد صحت و اساس اینگونه افسانه سازی ها در ادیانشان را زیر پرسش نمی برند؟
این پرسشی است که باید هر انسان مومن و باورمند به ادیان ابراهیمی قرن حاضر از خود بپرسد و برای آن یک پاسخ قانع کننده ای پیدا کند. 

دیگر نمی توان در قرن بیست و یکم زندگی کرد و با افسانه های چند هزار سال پیش روی یافته های علوم نوین امروزی ماله کشید و از حقایق بدست آمده علمی فرار کرد.