آیه شخصی برای محمد (اختلاف زناشویی)قرآن .سوره نور . آیه ۱۴:
و اگر فضل و رحمت الله در دنیا و عقبی شامل مومنان نبود به مجرد خوض در
اینگونه سخنان بشما عذاب سخت می رسید.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۵:
زیرا شما آن سخنان (دروغ) منافقان از زبان یکدیگر تلقی کرده حرفی به زبان میگویید که علم به آن ندارید و این کار سهل و کوچک میپندارید در
صورتیکه نزد الله گناهی بسیار بزرگ است.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۶:
چرا به محض شنیدن این سخن نگفتید که هرگز ما را تکلم به این روا نیست. پاک الله این بهتان بزرگ و تهمت محض است.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۹:
آنانکه (چون عبدالله بن ابی سلول و غیر او) دوست میدارند که در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و الله میداند و شما نمیدانید.

اولــین دروغ یــک مـسلـمانأشهـد أن لا إله الا الله .. اشهـد ان محمد رسـول الله…
شهادت میدهم که هیچ خدایی بجز الله نیست
شهادت میدهم که محمّد فرستاده الله است
یکی از دروغ ها و مغلطه گفتاری آشکار در دین اسلام همین عبارت معروف و آشنای بالاست.
عمل شهادت دادن در اسلام , خود دارای شرایط خاصی است که وجود چند شخص را طلب میکند،
گاهأ خود فرد رأسأ مجاز است بجای چند تن سوگند یاد کند…
شهادت دادن زن ها که خود دارای حکایت دیگری است که غالبأ فاقد صفات اعتبار است.
پرسش اینجا است مگر نه این است که شخص باید وقوع أمر یا چیزی که بر آن شاهد گشته است را به چشم دیده باشد ؟
آیا شهادت بر أمری که اطمینان بر آن حاصل نگشته است شهادتی کذب و ناراست نیست ؟
یک نو مسلمان از کجا به این حد از اطمینان دست یافته است که خدایی بجز از الله دارای وجود و اعتبار نیست ؟
آیا برای رسیدن به نقطهء اطمینان نباید از شاهراه شک گذشت ؟
تصور کنید بر روی نیمکتی نوشته شده است رنگی نشوید و این نوشتهء مزبور متعلق به چندین روز پیشتر باشد، 
آیا باز هم برای اطمینان خاطر انگشت اشارتی نباید بر آن کشیدو بعد روی آن نشست ؟
راه ورود در دین اسلام برای افراد بالغ در ابتدای کار , ادای شهادت است و شخص نو مسلمان با اختیار و یا با اجبار اولین دروغ خود را با ادای این امر مرتکب خواهد گشت.
جالب اینجاست که پس از انجام این عمل، راه خروجی دیگر برای برگشت بدونه خطرکشته شدن جهت برون رفت از این دروغ بزرگ بر زبان رانده شده وجود ندارد.
ناگفته نماند که موارد مطرح شده در بالا شامل حال کودکان و خردسالان متولد از یک پدر و مادر مسلمان نمی شود و آنها بدونه اینکه حتی آگاه باشند و بدانند و یا حقی برای انتخاب و تحقیق بعدی داشته باشند شهادتین در گوششان خوانده میشود و مهر مسلمان بودن بر پیشانی شان از بدو تولد تا لحظه مرگ زده شده است.
اسلام ناب محمّدی به مانند یک ساختمان و بنائیست که برای آن فقط یک در ورودی پیش بینی شده و دارای هیچ پنجره و درخروجی برای نفس کشیدن و یا خارج شدن از آن نیست…

تناقض در قرآن


مسلمانان معتقدند که کتاب قرآن دارای پيامهاي سودمندی است.آنان در اصل این کتاب دینی را کتاب قانون ميدانند که براي كنترل مردم و جلوگيري از چپاول مردم عامي به اسم بت پرستي و انواع خدا يان وضع شده است. 
در جواب این دینداران باید گفت: . کتابهای دینی در پی توجیه مطالب بدوی و بی پایه ای هستند و اصلی ترین کتاب اسلام قرآن است که با دانش کتاب علوم سوم راهنمایی نیز مطابقت ندارد. اساساٌ قرآن به لحاظ علمی حرفی برای گفتن دارد و در زیر از سه موضع علمی- اخلاقی- ادبی و نگارشی آیاتی را مثال ادعای خود می آورم:
۱- به لحاظ علمی:
سوره ی حج آیه ی 65 ( ای بشر )
» آیا ندیدی که هر چه در زمین است الله مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر می کند و آسمان را ( دستور ) او نگاه می دارد که بر زمین نیفتد مگر به اذن او؟ همانا الله به مردم بسیار رئوف و مهربان است.»!
آیا الله همه چیز را مسخر انسان کرده است؟ 
آیا الله آسمان را نگه داشته که روی زمین نیفتد؟!!! مگر آسمان افتادنی است؟ 
اصلاٌ مگر آسمانی بنا بر آنچه قرآن از آن یاد می کند وجود دارد؟
۲- به لحاظ اخلاقی:
این قبیل آیات الهی به لحاظ اخلاقی هم دارای محتوا نمی باشند. برای نمونه: 
محمد آیه ی 4 : پ
» س چون با کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید ، گردنها [ یشان ] را بزنید. تا چون آنان را [ در کشتار ] از پای درآوردید…»! یعنی ما محکوم به مرگیم چون اعتقادات شما را قبول نداریم!؟
نساء آیه ی 24 : » و زنان شوهردار ( بر شما حرام است ) مگر آنها را که ( از راه اسارت ) مالک شده اید…»! یعنی دستور تجاوز جنسی به زن شوهر دار فقط به این دلیل که اسیر شده است!!!
۳- به لحاظ نگارش و ادبی:
همچنین از لحاظ ادبی و نگارشی نیز دارای مشگل است! برای نمونه:
شروع آیات : بسم الله الرحمن الرحیم چرا الله به جای اینکه بگوید به نام» من » که خداوند بخشنده ی مهربان «هستم» می گوید : به نام خداوند بخشنده ی مهربان ! 
چرا الله خود را سوم شخص خطاب می کند؟!!! در سوره ی هود آیه ی 7 می گوید: » او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد!!!»! چرا او ؟ چرا نمی گوید من خدایی هستم! هو ضمیر ماوراء الطبیعه است؟ به غیر از موجودات جاندار این «هو» کاربرد دیگر هم دارد؟ آیا این شخص نویسنده دستور زبان عربی بلد نیست؟!!!

سانسور روايات و اثبات بى شرافتى ملاهابراى اثبات دروغگو و شياد بودن روحانيونمسلمان كه تنها چيزى كه در وجودشان يافت نميشود شرافت و وجدان است به سانسور و تحريف كردن روايات و كتابهاى خودشان اشاره خواهم كرد.
در معتبرترين كتاب روائى شيعيان يعنى كتاب كافي از شيخ كلينى روايتى هست كه پیامبر اسلام ميگويد: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى على ميخهاى نگهدارنده زمين هستيم. با ما زمين نگه داشته شده و اگر اين دوازده نفر از فرزندانم نباشند اين زمين نابود ميشود.
متن عربى: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﻭﺭﺩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ : ﺇﻧﻲﻭﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.
منبع: كتاب الكافي ج ١ ص ٥٣٤
لينك روايت:
http://ar.lib.eshia.ir/11005/1/534
اين روايت را كلينى از كتاب سليم ابن قيس هلالى كپى كرده است و اين همان كتابى است كه افسانه قتل فاطمه بدست عمر را نوشته است.
بنابر اين روايت ائمه شيعه ١٣ نفر هستند و اين باادعاى شيعيان اماميه در تناقض ميباشد.
حال نكته جالب اينجاست كه همين روايت با همين الفاظ نزد بزركترين عالم شيعه يعنى شيخ طوسى در كتاب الغيبة به ناگاه سانسور شده و از ١٣ به ١٢ تغيير ميكند و مشكل شيعيان ١٢ امامى را حل ميكند.
متن عربى روايت كتاب الغيبة از شيخ طوسى: 
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﻧﻲ ﻭﺃﺣﺪﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽﺃﻋﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻحد ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ 
منبع: كتاب الغيبة ص ٩٦ چاپ منشورات الفجر عراق نجف 
همين روايت كتاب اصول الستةعشر در أصل العصفري هم دو بار (أحد عشر = يازده) آمده و طوسى هم مخالف العصفري روايت كرده است و اين به وضوح اثبات ميكند كه اين شيخ شياد روايت را سانسور كرده است به همين راحتى.
متن عربى: ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ‏ﻗﺎﻝ، ﻗﺎل رسول الله ) ﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻋﻨﻲ ﺍﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.

الاصول الستة عشر صفحه ١٦ 
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadith/usul-16/usul-16/02.html#2
ازين دست سانسورها و تغيير دادن روايات هميشه در كتب روحانيون مسلمان وجود داشته و دارد و مخصوصا پس از به قدرت رسيدن صفويه خونخوار در ايران و به استخدام گرفتن شيادانى مانند مجلسى ها و نوشتن روايات فله اى، حتى به خود كتب علماى قديم خودشان ترحم نكرده و همه آنها را زير تيغ سانسور و تحريف بردند.

امام جعفر صادق و داستان تشيع


شيعيان دوازده امامى يا همان اثنى عشرى،
خود را پيرو امام جعفر صادق ميدانند و او را پايه و اساس مذهب جعفرى نام نهاده اند.

از سوى ديگر به ايشان لقب دانشمند اسلام داده اند كه دانشمندان زيادى تربيت كرده است.

در ميان دانش آموختگان و شاگردان امام صادق دو نام بزرگ به چشم ميخورد كه كل ادعاى شيعيان را در مورد ايشان را زير سئوال ميبرد.

١-ابوحنيفه يا امام ابوحنيفه از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب حنفى از مذاهب اهل سنت

٢-مالك يا امام مالك از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب مالكى از مذاهب اهل سنت , سئوال:
اگر امام صادق دانشمند و تئوريسين بزرگ شيعه و پايه گذار مذهب شيعه جعفرى است، چگونه شاگردانش از بزرگان اهل سنت هستند؟؟ احتمالات در اينمورد:

١- ايشان آنقدر قدرت استدلال براى تبيين مذهب تشيع براى شاگردانش نداشته است!

٢- چيزى به نام مذهب تشيع وجود نداشته و بعدها توسط روحانيون به وجود آمده است!

٣- شاگردانش استدلالهاى او در مورد تشيع و امامت را كافى و قانع كننده نميدانستند!

هركدام از شما دوستان با عقل و منطق خودتان در مورد اين مطالب تفكر كنيد و هركدام استدلال منطقى و مستندى داريد لطفا براى ما بنويسيد.