امام جعفر صادق و داستان تشيع


شيعيان دوازده امامى يا همان اثنى عشرى،
خود را پيرو امام جعفر صادق ميدانند و او را پايه و اساس مذهب جعفرى نام نهاده اند.

از سوى ديگر به ايشان لقب دانشمند اسلام داده اند كه دانشمندان زيادى تربيت كرده است.

در ميان دانش آموختگان و شاگردان امام صادق دو نام بزرگ به چشم ميخورد كه كل ادعاى شيعيان را در مورد ايشان را زير سئوال ميبرد.

١-ابوحنيفه يا امام ابوحنيفه از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب حنفى از مذاهب اهل سنت

٢-مالك يا امام مالك از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب مالكى از مذاهب اهل سنت , سئوال:
اگر امام صادق دانشمند و تئوريسين بزرگ شيعه و پايه گذار مذهب شيعه جعفرى است، چگونه شاگردانش از بزرگان اهل سنت هستند؟؟ احتمالات در اينمورد:

١- ايشان آنقدر قدرت استدلال براى تبيين مذهب تشيع براى شاگردانش نداشته است!

٢- چيزى به نام مذهب تشيع وجود نداشته و بعدها توسط روحانيون به وجود آمده است!

٣- شاگردانش استدلالهاى او در مورد تشيع و امامت را كافى و قانع كننده نميدانستند!

هركدام از شما دوستان با عقل و منطق خودتان در مورد اين مطالب تفكر كنيد و هركدام استدلال منطقى و مستندى داريد لطفا براى ما بنويسيد.

1 نظر برای “امام جعفر صادق و داستان تشيع

  1. میگنماینکه زمان امام صادق چه‌زبانی‌بود زبان عربی پس به زبون عربی مردم اون زمان مینوشتن چرا خود‌خدا تو‌قران میگه ما این‌قران را عربی فرستادیم تا تفکر کنین در سوره ی یوسف هست و در اخر اینکه‌مگه زرتشت پیامبر نبود چرا یه کتاب زبان‌فارسی ننوشت. درضمن قیاس نکن توشریعت اسلام خصوصا شیعه قیاس باطله اینکه امام فارسی ننوشتن چه‌ربطی داره به اینکه امام واسه شیعیان‌کتاب ننوشتن زبان حکمرفایی عربی بود چرا ابو حیان که دانشمند ایرانی و شاگرد امام بود کتابش عربیع

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.