سانسور روايات و اثبات بى شرافتى ملاهابراى اثبات دروغگو و شياد بودن روحانيونمسلمان كه تنها چيزى كه در وجودشان يافت نميشود شرافت و وجدان است به سانسور و تحريف كردن روايات و كتابهاى خودشان اشاره خواهم كرد.
در معتبرترين كتاب روائى شيعيان يعنى كتاب كافي از شيخ كلينى روايتى هست كه پیامبر اسلام ميگويد: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى على ميخهاى نگهدارنده زمين هستيم. با ما زمين نگه داشته شده و اگر اين دوازده نفر از فرزندانم نباشند اين زمين نابود ميشود.
متن عربى: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﻭﺭﺩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ : ﺇﻧﻲﻭﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.
منبع: كتاب الكافي ج ١ ص ٥٣٤
لينك روايت:
http://ar.lib.eshia.ir/11005/1/534
اين روايت را كلينى از كتاب سليم ابن قيس هلالى كپى كرده است و اين همان كتابى است كه افسانه قتل فاطمه بدست عمر را نوشته است.
بنابر اين روايت ائمه شيعه ١٣ نفر هستند و اين باادعاى شيعيان اماميه در تناقض ميباشد.
حال نكته جالب اينجاست كه همين روايت با همين الفاظ نزد بزركترين عالم شيعه يعنى شيخ طوسى در كتاب الغيبة به ناگاه سانسور شده و از ١٣ به ١٢ تغيير ميكند و مشكل شيعيان ١٢ امامى را حل ميكند.
متن عربى روايت كتاب الغيبة از شيخ طوسى: 
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﻧﻲ ﻭﺃﺣﺪﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽﺃﻋﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻحد ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ 
منبع: كتاب الغيبة ص ٩٦ چاپ منشورات الفجر عراق نجف 
همين روايت كتاب اصول الستةعشر در أصل العصفري هم دو بار (أحد عشر = يازده) آمده و طوسى هم مخالف العصفري روايت كرده است و اين به وضوح اثبات ميكند كه اين شيخ شياد روايت را سانسور كرده است به همين راحتى.
متن عربى: ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ‏ﻗﺎﻝ، ﻗﺎل رسول الله ) ﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻋﻨﻲ ﺍﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.

الاصول الستة عشر صفحه ١٦ 
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadith/usul-16/usul-16/02.html#2
ازين دست سانسورها و تغيير دادن روايات هميشه در كتب روحانيون مسلمان وجود داشته و دارد و مخصوصا پس از به قدرت رسيدن صفويه خونخوار در ايران و به استخدام گرفتن شيادانى مانند مجلسى ها و نوشتن روايات فله اى، حتى به خود كتب علماى قديم خودشان ترحم نكرده و همه آنها را زير تيغ سانسور و تحريف بردند.

2 نظر برای “سانسور روايات و اثبات بى شرافتى ملاها

  1. عالي بود ، مرسي

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.