درباره من

من ایمان بیخدا متولد سال 1984 هستم، در ایران به دنیا آمده ام. همینقدر کافی است .

هدف من توحین به افکار و اعتقادات افراد نیست ، هر کس میتواند موش یا مار بپرستد ، اما نمیتواند به دیگران تحمیل کند که عقایدش را بپذیرد و همچنین دین باید از قانون وسیاست جدا باشد ، هیچ دینی هیچ قداستی ندارد
مگر برای طرفداران ان دین ،باری احترام به حقوق انسانی و شهروندی مارا ملزم میسازد عقاید افراد برایمان قابل احترام باشد،
من در مورد بیشتر ادیان صحبت میکنیم و بیشتر در مورد اسلام چراکه این روزها بیشتر از همیشه شاهد خشونتهای اسلامی و کشت و کشتار هستیم و همه اینها به اسم دین اتفاق می افتد

در این وبلاگ به انتشار مطالبی در رابطه با ادیان ،و خدایان، مطالبی د ر مورد حقوق بشر و مطالب مرتبط میپردازیم

سوالاتان و مشارکتتان را سپاس و تا حد امکان مشتاق بحث وتبادل نظر هستیم ،تا کی باید دکان داران دینی باید با سر ما کلاه بذارند و مردم را بیچاره کنند، آقا جان این الله کیه از کجا آمده کدامیک تا حلا دیدیمش ؟ فیزیک داره ؟

خدا یعنی هرچه که بزرگان دینی اطلاعی در موردش ندارن و میخواهند مردم را بترسانند میگن خدا الله از این محملات !!
هر حرفی هم از خودشان درمیارن میگن این از آسمان اومده برین کنار ! آخه مگه از آسمان چیزی میاد پدر جان ؟
در اسلام دزدی ما نفهمیدیم آزاد است یا نه دزدی از مسلمان نه ولی از غیر مسلمان بله ، دراین دین اسلام که سران و پبامبران در صدر اسلام کار نمی کردند که میرفتند یه عده را میفرستادند دزدی و غارت دسته جمعی بیچارها و با پولش مثل خان زندگی میکردند و مردم را احمق فرض میکرندند و زیر سلطه خودشون میگرفتند.